מיתוג ועיצוב

Shahak. Safty
& Security Company

מיתוג חברת שחק, בטיחות בעבודה. עידו שחק, ממונה בטיחות, שימוש בפונטים חדים המשדרים זהירות ובצבעוניות של תמרור אזהרה, העיצוב כולל לוגו, ניירת וחתימת מייל

לקוח

עידו שחק

shahak
shahak

Do you have a branding
project? Let's talk.

× רוצה לדבר?